User Tools

Site Tools


30-17233-stanshapiro-la-gi

Stanshapiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17233
Tên thay thế 2000 DU58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8788915
Viễn điểm quỹ đạo 2.9927885
Độ lệch tâm 0.2286474
Chu kỳ quỹ đạo 1388.5820830
Độ bất thường trung bình 321.20599
Độ nghiêng quỹ đạo 9.22915
Kinh độ của điểm nút lên 168.31146
Acgumen của cận điểm 114.66373
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17233 Stanshapiro (2000 DU58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Tênd for Stanley Shapiro, the teacher-advisor of several Intel Science Talent Search finalists from Midwood High School ở Brooklyn College.

  • 20296 Shayestorm
  • 20341 Alanstack
  • 20586 Elizkolod
  • 21355 Pikovskaya
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17233 Stanshapiro
30-17233-stanshapiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)