User Tools

Site Tools


30-17240-gletorrence-la-gi

Gletorrence
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17240
Tên thay thế 2000 EK95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0894285
Viễn điểm quỹ đạo 2.4810035
Độ lệch tâm 0.0856757
Chu kỳ quỹ đạo 1261.7964385
Độ bất thường trung bình 134.02698
Độ nghiêng quỹ đạo 2.29735
Kinh độ của điểm nút lên 233.18024
Acgumen của cận điểm 310.58166
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17240 Gletorrence (2000 EK95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17240 Gletorrence
30-17240-gletorrence-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)