User Tools

Site Tools


30-17241-wooden-la-gi

Wooden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 11 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17241
Tên thay thế 2000 EM126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1088744
Viễn điểm quỹ đạo 3.0923518
Độ lệch tâm 0.1890857
Chu kỳ quỹ đạo 1531.8351730
Độ bất thường trung bình 178.48252
Độ nghiêng quỹ đạo 14.43117
Kinh độ của điểm nút lên 157.52106
Acgumen của cận điểm 183.67197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17241 Wooden (2000 EM126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 3 năm 2000 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17241 Wooden
30-17241-wooden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)