User Tools

Site Tools


30-17242-leslieyoung-la-gi

Leslieyoung
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17242
Tên thay thế 2000 EX130
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2905067
Viễn điểm quỹ đạo 2.7650077
Độ lệch tâm 0.0938581
Chu kỳ quỹ đạo 1467.9168425
Độ bất thường trung bình 326.87718
Độ nghiêng quỹ đạo 2.86240
Kinh độ của điểm nút lên 131.59700
Acgumen của cận điểm 94.71800
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

17242 Leslieyoung (2000 EX130) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 3 năm 2000 by Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17242 Leslieyoung
30-17242-leslieyoung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)