User Tools

Site Tools


30-17247-vanverst-la-gi

Vanverst
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17247
Tên thay thế 2000 GG105
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8796098
Viễn điểm quỹ đạo 2.6920734
Độ lệch tâm 0.1777165
Chu kỳ quỹ đạo 1262.3146685
Độ bất thường trung bình 32.81521
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51030
Kinh độ của điểm nút lên 151.69503
Acgumen của cận điểm 164.00261
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

17247 Vanverst (2000 GG105) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17247 Vanverst
30-17247-vanverst-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)