User Tools

Site Tools


30-17250-genelucas-la-gi

Genelucas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17250
Tên thay thế 2000 GW122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3382387
Viễn điểm quỹ đạo 3.2684857
Độ lệch tâm 0.1659163
Chu kỳ quỹ đạo 1714.4200922
Độ bất thường trung bình 281.36598
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96209
Kinh độ của điểm nút lên 221.90202
Acgumen của cận điểm 330.42837
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

17250 Genelucas (2000 GW122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 2000 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17250 Genelucas
30-17250-genelucas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)