User Tools

Site Tools


30-17251-vondracek-la-gi

17251 Vondracek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1263.2755788 ngày (3.46 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
30-17251-vondracek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)