User Tools

Site Tools


30-17258-whalen-la-gi

Whalen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17258
Tên thay thế 2000 HK90
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8398480
Viễn điểm quỹ đạo 2.6628708
Độ lệch tâm 0.1827835
Chu kỳ quỹ đạo 1233.8594053
Độ bất thường trung bình 334.69617
Độ nghiêng quỹ đạo 4.65091
Kinh độ của điểm nút lên 70.63548
Acgumen của cận điểm 326.53151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

17258 Whalen (2000 HK90) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17258 Whalen
30-17258-whalen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)