User Tools

Site Tools


30-17262-winokur-la-gi

Winokur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17262
Tên thay thế 2000 JS62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0544870
Viễn điểm quỹ đạo 2.5582076
Độ lệch tâm 0.1092031
Chu kỳ quỹ đạo 1279.3385194
Độ bất thường trung bình 250.61822
Độ nghiêng quỹ đạo 5.81006
Kinh độ của điểm nút lên 299.64139
Acgumen của cận điểm 119.92388
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17262 Winokur (2000 JS62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17262 Winokur
30-17262-winokur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)