User Tools

Site Tools


30-17265-debennett-la-gi

Debennett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17265
Tên thay thế 2000 JP83
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9959159
Viễn điểm quỹ đạo 2.5946933
Độ lệch tâm 0.1304353
Chu kỳ quỹ đạo 1270.1614312
Độ bất thường trung bình 335.34219
Độ nghiêng quỹ đạo 3.93156
Kinh độ của điểm nút lên 97.81893
Acgumen của cận điểm 276.99176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17265 Debennett (2000 JP83) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17265 Debennett
30-17265-debennett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)