User Tools

Site Tools


30-17273-karnik-la-gi

Karnik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 6 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17273
Tên thay thế 2000 LD13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2153732
Viễn điểm quỹ đạo 2.3208732
Độ lệch tâm 0.0232571
Chu kỳ quỹ đạo 1247.6661279
Độ bất thường trung bình 268.82705
Độ nghiêng quỹ đạo 5.42413
Kinh độ của điểm nút lên 167.54689
Acgumen của cận điểm 298.53247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17273 Karnik (2000 LD13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 6 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17273 Karnik
30-17273-karnik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)