User Tools

Site Tools


30-17277-jarrydlevine-la-gi

Jarrydlevine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 6 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17277
Tên thay thế 2000 LP25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9727284
Viễn điểm quỹ đạo 2.7581054
Độ lệch tâm 0.1660124
Chu kỳ quỹ đạo 1328.8010881
Độ bất thường trung bình 4.13422
Độ nghiêng quỹ đạo 2.00119
Kinh độ của điểm nút lên 160.85906
Acgumen của cận điểm 176.59470
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17277 Jarrydlevine (2000 LP25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 6 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17277 Jarrydlevine
30-17277-jarrydlevine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)