User Tools

Site Tools


30-17278-viggh-la-gi

17278 Viggh là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1395.0756619 ngày (3.82 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-17278-viggh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)