User Tools

Site Tools


30-17281-mattblythe-la-gi

Mattblythe
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17281
Tên thay thế 2000 LV28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3654602
Viễn điểm quỹ đạo 3.1008714
Độ lệch tâm 0.1345347
Chu kỳ quỹ đạo 1650.4310857
Độ bất thường trung bình 283.14793
Độ nghiêng quỹ đạo 5.23141
Kinh độ của điểm nút lên 163.35889
Acgumen của cận điểm 122.45692
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

17281 Mattblythe (2000 LV28) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17281 Mattblythe
30-17281-mattblythe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)