User Tools

Site Tools


30-17283-ustinov-la-gi

Ustinov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 24 tháng 6 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17283
Đặt tên theo Peter Ustinov
Tên thay thế 2000 MB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9478827
Viễn điểm quỹ đạo 3.4404667
Độ lệch tâm 0.0771066
Chu kỳ quỹ đạo 2085.1457691
Độ bất thường trung bình 195.33097
Độ nghiêng quỹ đạo 22.33970
Kinh độ của điểm nút lên 100.78556
Acgumen của cận điểm 119.22712
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

17283 Ustinov (2000 MB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 6 năm 2000 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory. Nó được đặt theo tên của Sir Peter Ustinov.[1]

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 11 tháng 2 năm 2015. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17283 Ustinov
30-17283-ustinov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)