User Tools

Site Tools


30-17285-bezout-la-gi

Bezout
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 3 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17285
Đặt tên theo Étienne Bézout
Tên thay thế 2000 NU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1916072
Viễn điểm quỹ đạo 3.0966788
Độ lệch tâm 0.1711465
Chu kỳ quỹ đạo 1570.4562284
Độ bất thường trung bình 262.29255
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81253
Kinh độ của điểm nút lên 141.52116
Acgumen của cận điểm 199.80094
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

17285 Bezout (2000 NU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 7 năm 2000 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17285 Bezout
30-17285-bezout-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)