User Tools

Site Tools


30-17314-aisakos-la-gi

Aisakos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17314
Đặt tên theo Aesacus
Tên thay thế 1024 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7961810
Viễn điểm quỹ đạo 5.5647116
Độ lệch tâm 0.0741761
Chu kỳ quỹ đạo 4306.7450446
Độ bất thường trung bình 140.17926
Độ nghiêng quỹ đạo 10.71611
Kinh độ của điểm nút lên 353.78942
Acgumen của cận điểm 84.56829
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.8

17314 Aisakos (1024 T-1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld tại trạm thiên văn Palomar. Nó được đặt tên sau một huyền thoại Hy lạp Aesacus.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17314 Aisakos
30-17314-aisakos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)