User Tools

Site Tools


30-17354-matrosov-la-gi

Matrosov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17354
Tên thay thế 1977 EU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3500142
Viễn điểm quỹ đạo 2.8934540
Độ lệch tâm 0.1036413
Chu kỳ quỹ đạo 1550.5343701
Độ bất thường trung bình 136.09420
Độ nghiêng quỹ đạo 2.01856
Kinh độ của điểm nút lên 155.02851
Acgumen của cận điểm 15.31720
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17354 Matrosov (1977 EU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17354 Matrosov
30-17354-matrosov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)