User Tools

Site Tools


30-17358-lozino-lozinskij-la-gi

Lozino-Lozinskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17358
Tên thay thế 1978 SU4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0688760
Viễn điểm quỹ đạo 2.6761256
Độ lệch tâm 0.1279767
Chu kỳ quỹ đạo 1334.7746923
Độ bất thường trung bình 65.76749
Độ nghiêng quỹ đạo 6.08406
Kinh độ của điểm nút lên 213.65344
Acgumen của cận điểm 127.47766
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17358 Lozino-Lozinskij (1978 SU4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978, bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17358 Lozino-Lozinskij
30-17358-lozino-lozinskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)