User Tools

Site Tools


30-17399-andysanto-la-gi

Andysanto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17399
Tên thay thế 1983 RL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6935614
Viễn điểm quỹ đạo 2.1452220
Độ lệch tâm 0.1176572
Chu kỳ quỹ đạo 971.2786692
Độ bất thường trung bình 81.35301
Độ nghiêng quỹ đạo 19.06734
Kinh độ của điểm nút lên 339.86470
Acgumen của cận điểm 29.12570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17399 Andysanto (1983 RL) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1983 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17399 Andysanto
30-17399-andysanto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)