User Tools

Site Tools


30-17408-mcadams-la-gi

McAdams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17408
Tên thay thế 1987 UZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6814881
Viễn điểm quỹ đạo 2.0845991
Độ lệch tâm 0.1070371
Chu kỳ quỹ đạo 943.8195849
Độ bất thường trung bình 308.10808
Độ nghiêng quỹ đạo 25.68332
Kinh độ của điểm nút lên 224.22279
Acgumen của cận điểm 214.15017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17408 McAdams (1987 UZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17408 McAdams
30-17408-mcadams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)