User Tools

Site Tools


30-17412-kroll-la-gi

Kroll
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi W. Landgraf
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 24 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17412
Tên thay thế 1988 KV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0394502
Viễn điểm quỹ đạo 2.7699426
Độ lệch tâm 0.1518887
Chu kỳ quỹ đạo 1362.0366928
Độ bất thường trung bình 113.98608
Độ nghiêng quỹ đạo 5.56392
Kinh độ của điểm nút lên 84.22386
Acgumen của cận điểm 166.24390
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17412 Kroll (1988 KV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 5 năm 1988 bởi W. Landgraf ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17412 Kroll
30-17412-kroll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)