User Tools

Site Tools


30-17427-poe-la-gi

17427 Poe là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2455.5626714 ngày (6.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989.

Nó được đặt theo tên American author Edgar Allan Poe.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-17427-poe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)