User Tools

Site Tools


30-17428-charleroi-la-gi

17428 Charleroi (tên chỉ định: 1989 DL) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henri Debehogne ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 28 tháng 2 năm 1989. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Charleroi ở Wallonia, Bỉ.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17428 Charleroi
30-17428-charleroi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)