User Tools

Site Tools


30-17435-di-giovanni-la-gi

di Giovanni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17435
Tên thay thế 1989 SP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6119759
Viễn điểm quỹ đạo 3.1202595
Độ lệch tâm 0.3187254
Chu kỳ quỹ đạo 1329.3916379
Độ bất thường trung bình 325.68073
Độ nghiêng quỹ đạo 22.08919
Kinh độ của điểm nút lên 192.32388
Acgumen của cận điểm 298.37787
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17435 di Giovanni (1989 SP3) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17435 di Giovanni
30-17435-di-giovanni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)