User Tools

Site Tools


30-17445-avatcha-la-gi

Avatcha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17445
Tên thay thế 1989 YC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3367752
Viễn điểm quỹ đạo 3.9956040
Độ lệch tâm 0.2619598
Chu kỳ quỹ đạo 2057.8030003
Độ bất thường trung bình 157.06155
Độ nghiêng quỹ đạo 15.16935
Kinh độ của điểm nút lên 311.88649
Acgumen của cận điểm 47.55285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0389
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.60

17445 Avatcha (1989 YC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17445 Avatcha
30-17445-avatcha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)