User Tools

Site Tools


30-17446-mopaku-la-gi

17446 Mopaku (tên chỉ định: 1990 BC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi R. Rajamohan ở đài thiên văn Vainu Bappu ở Kavalur, Ấn Độ, ngày 23 tháng 1 năm 1990. Nó được đặt theo tên three assistants ở the observatory: Venkatachala Moorthy, Arvind Paranjpye, và Kamatchiappan Kuppuswamy.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17446 Mopaku
30-17446-mopaku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)