User Tools

Site Tools


30-17459-andreashofer-la-gi

Andreashofer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17459
Đặt tên theo Andreas Hofer
Tên thay thế 1990 TJ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8472263
Viễn điểm quỹ đạo 2.6598905
Độ lệch tâm 0.1803069
Chu kỳ quỹ đạo 1235.6676285
Độ bất thường trung bình 179.40855
Độ nghiêng quỹ đạo 6.11462
Kinh độ của điểm nút lên 44.60965
Acgumen của cận điểm 224.31694
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17459 Andreashofer (1990 TJ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

The name becomes from the tyrolean hero Andreas Hofer.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17459 Andreashofer
30-17459-andreashofer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)