User Tools

Site Tools


30-17465-inawashiroko-la-gi

17465 Inawashiroko (tên chỉ định: 1990 VU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Seki ở Geisei Observatory ở Kōchi, Kōchi Prefecture, Nhật Bản, ngày 11 tháng 11 năm 1990. Nó được đặt theo tên Lake Inawashiro ở Fukushima Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17465 Inawashiroko
30-17465-inawashiroko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)