User Tools

Site Tools


30-17484-ganghofer-la-gi

Ganghofer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17484
Đặt tên theo Ludwig Ganghofer
Tên thay thế 1991 RY4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2406911
Viễn điểm quỹ đạo 3.1641433
Độ lệch tâm 0.1708567
Chu kỳ quỹ đạo 1622.6580762
Độ bất thường trung bình 274.07660
Độ nghiêng quỹ đạo 2.20244
Kinh độ của điểm nút lên 215.37967
Acgumen của cận điểm 146.57697
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17484 Ganghofer (1991 RY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17484 Ganghofer
30-17484-ganghofer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)