User Tools

Site Tools


30-17486-hodler-la-gi

Hodler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17486
Đặt tên theo Ferdinand Hodler
Tên thay thế 1991 RB41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8068867
Viễn điểm quỹ đạo 3.5951409
Độ lệch tâm 0.3310339
Chu kỳ quỹ đạo 1621.3942612
Độ bất thường trung bình 294.46877
Độ nghiêng quỹ đạo 9.05025
Kinh độ của điểm nút lên 174.01988
Acgumen của cận điểm 133.78802
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17486 Hodler (1991 RB41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg, Germany.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17486 Hodler
30-17486-hodler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)