User Tools

Site Tools


30-17489-trenker-la-gi

Trenker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17489
Đặt tên theo Luis Trenker
Tên thay thế 1991 TS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3737945
Viễn điểm quỹ đạo 3.0457529
Độ lệch tâm 0.1239879
Chu kỳ quỹ đạo 1629.2883775
Độ bất thường trung bình 168.20874
Độ nghiêng quỹ đạo 11.20371
Kinh độ của điểm nút lên 206.05447
Acgumen của cận điểm 272.81306
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17489 Trenker (1991 TS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17489 Trenker
30-17489-trenker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)