User Tools

Site Tools


30-17496-augustinus-la-gi

Augustinus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17496
Tên thay thế 1992 DM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9155462
Viễn điểm quỹ đạo 2.7124636
Độ lệch tâm 0.1721944
Chu kỳ quỹ đạo 1285.7153418
Độ bất thường trung bình 159.11678
Độ nghiêng quỹ đạo 7.13321
Kinh độ của điểm nút lên 32.08920
Acgumen của cận điểm 204.05707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

17496 Augustinus (1992 DM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17496 Augustinus
30-17496-augustinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)