User Tools

Site Tools


30-17501-tetsuro-la-gi

17501 Tetsuro (tên chỉ định: 1992 FG) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 23 tháng 3 năm 1992. Nó được đặt theo tên Tetsuro Fukushi, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản và astronomy educator.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17501 Tetsuro
30-17501-tetsuro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)