User Tools

Site Tools


30-17502-manabeseiji-la-gi

17502 Manabeseiji (tên chỉ định: 1992 FD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 23 tháng 3 năm 1992. Nó được đặt theo tên Seiji Manabe, một nhà thiên văn học radio Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17502 Manabeseiji
30-17502-manabeseiji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)