User Tools

Site Tools


30-17508-takumadan-la-gi

Takumadan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17508
Đặt tên theo Dan Takuma
Tên thay thế 1992 JH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8378513
Viễn điểm quỹ đạo 2.8850899
Độ lệch tâm 0.2217344
Chu kỳ quỹ đạo 1325.4771810
Độ bất thường trung bình 111.57234
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29908
Kinh độ của điểm nút lên 154.97902
Acgumen của cận điểm 129.29975
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17508 Takumadan (1992 JH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17508 Takumadan
30-17508-takumadan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)