User Tools

Site Tools


30-17509-ikumadan-la-gi

Ikumadan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 4 tháng 5 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17509
Đặt tên theo Ikuma Dan
Tên thay thế 1992 JR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7320308
Viễn điểm quỹ đạo 2.9068142
Độ lệch tâm 0.2532491
Chu kỳ quỹ đạo 1290.2331892
Độ bất thường trung bình 205.02134
Độ nghiêng quỹ đạo 8.12347
Kinh độ của điểm nút lên 116.10269
Acgumen của cận điểm 94.83220
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17509 Ikumadan (1992 JR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 5 năm 1992, bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17509 Ikumadan
30-17509-ikumadan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)