User Tools

Site Tools


30-17518-redqueen-la-gi

Redqueen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Natori và T. Urata
Nơi khám phá Trạm quan sát JCPM Yakiimo
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17518
Đặt tên theo Red Queen
Tên thay thế 1992 YD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4285013
Viễn điểm quỹ đạo 2.8281361
Độ lệch tâm 0.0760248
Chu kỳ quỹ đạo 1556.3793894
Độ bất thường trung bình 199.57430
Độ nghiêng quỹ đạo 16.43643
Kinh độ của điểm nút lên 95.84805
Acgumen của cận điểm 17.70778
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

17518 Redqueen (1992 YD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1992 bởi A. Natori và T. Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17518 Redqueen
30-17518-redqueen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)