User Tools

Site Tools


30-17519-pritsak-la-gi

Pritsak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17519
Đặt tên theo Omeljan Pritsak
Tên thay thế 1992 YE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3369456
Viễn điểm quỹ đạo 2.9635164
Độ lệch tâm 0.1182106
Chu kỳ quỹ đạo 1575.8831742
Độ bất thường trung bình 63.29863
Độ nghiêng quỹ đạo 11.87966
Kinh độ của điểm nút lên 284.77658
Acgumen của cận điểm 318.48510
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

17519 Pritsak (1992 YE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17519 Pritsak
30-17519-pritsak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)