User Tools

Site Tools


30-17521-kiek-la-gi

17521 Kiek (tên chỉ định: 1993 BR4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Caussols, Alpes-Maritimes, Pháp, ngày 27 tháng 1 năm 1993. Nó được đặt theo tên Israël David Kiek, a Dutch photographer of the 19th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17521 Kiek
30-17521-kiek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)