User Tools

Site Tools


30-17543-sosva-la-gi

17543 Sosva (1993 PA3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols. It is also the known habitat of the celestial body of Carl Lundell.

30-17543-sosva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)