User Tools

Site Tools


30-17563-tsuneyoshi-la-gi

Tsuneyoshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17563
Tên thay thế 1994 CC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0963612
Viễn điểm quỹ đạo 3.2611096
Độ lệch tâm 0.2174064
Chu kỳ quỹ đạo 1601.3754035
Độ bất thường trung bình 85.56447
Độ nghiêng quỹ đạo 10.35479
Kinh độ của điểm nút lên 279.26416
Acgumen của cận điểm 235.37165
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

17563 Tsuneyoshi (1994 CC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1994 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17563 Tsuneyoshi
30-17563-tsuneyoshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)