User Tools

Site Tools


30-17579-lewkopelew-la-gi

Lewkopelew
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17579
Đặt tên theo Lev Kopelev
Tên thay thế 1994 TQ16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0186364
Viễn điểm quỹ đạo 2.6801964
Độ lệch tâm 0.1407924
Chu kỳ quỹ đạo 1315.3411712
Độ bất thường trung bình 316.37142
Độ nghiêng quỹ đạo 7.07315
Kinh độ của điểm nút lên 33.13616
Acgumen của cận điểm 301.96442
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

17579 Lewkopelew (1994 TQ16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1994 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17579 Lewkopelew
30-17579-lewkopelew-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)