User Tools

Site Tools


30-17597-stefanzweig-la-gi

Stefanzweig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17597
Đặt tên theo Stefan Zweig
Tên thay thế 1995 EK8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2384364
Viễn điểm quỹ đạo 2.5997178
Độ lệch tâm 0.0746734
Chu kỳ quỹ đạo 1374.2729762
Độ bất thường trung bình 136.96130
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93061
Kinh độ của điểm nút lên 81.02440
Acgumen của cận điểm 136.98247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

17597 Stefanzweig (1995 EK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17597 Stefanzweig
30-17597-stefanzweig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)