User Tools

Site Tools


30-17600-dob-ichovice-la-gi

17600 Dobřichovice
Tên
Tên Dobřichovice
Tên chỉ định 1995 SO
Phát hiện
Người phát hiện L. Sarounová
Ngày phát hiện 18 tháng 9 năm 1995
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0912975
Bán trục lớn (a) 2.9937077 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7203897 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2670257 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.18 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.11645°
Kinh độ (Ω) 189.96561°
Acgumen (ω) 283.02575°
Độ bất thường trung bình (M) 72.84117°

17600 Dobřichovice là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1891.9625280 ngày (5.18 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
30-17600-dob-ichovice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)