User Tools

Site Tools


30-17601-sheldonschafer-la-gi

17601 Sheldonschafer (tên chỉ định: 1995 SS) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Timothy B. Spahr thông qua Catalina Sky Survey ngày 19 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên Sheldon Schafer, an Illinois astronomy educator.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17601 Sheldonschafer
30-17601-sheldonschafer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)