User Tools

Site Tools


30-17611-jo-kakub-k-la-gi

17611 Jožkakubík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1889.7321352 ngày (5.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
30-17611-jo-kakub-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)