User Tools

Site Tools


30-17612-whiteknight-la-gi

Whiteknight
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Sato và T. Urata
Nơi khám phá Chichibu
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17612
Đặt tên theo The White Knight
Tên thay thế 1995 UW6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0255208
Viễn điểm quỹ đạo 3.1325318
Độ lệch tâm 0.0173774
Chu kỳ quỹ đạo 1973.4154625
Độ bất thường trung bình 70.15502
Độ nghiêng quỹ đạo 8.43056
Kinh độ của điểm nút lên 29.63777
Acgumen của cận điểm 43.27755
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

17612 Whiteknight (1995 UW6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1995 bởi N. Sato và T. Urata ở Chichibu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17612 Whiteknight
30-17612-whiteknight-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)