User Tools

Site Tools


30-17625-joseflada-la-gi

Joseflada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và L. Šarounová
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17625
Đặt tên theo Josef Lada
Tên thay thế 1996 AY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6311413
Viễn điểm quỹ đạo 3.7904851
Độ lệch tâm 0.1805374
Chu kỳ quỹ đạo 2101.4592708
Độ bất thường trung bình 109.17954
Độ nghiêng quỹ đạo 17.27142
Kinh độ của điểm nút lên 121.22220
Acgumen của cận điểm 273.89714
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17625 Joseflada (1996 AY1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1996 bởi P. Pravec và L. Šarounová ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17625 Joseflada
30-17625-joseflada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)