User Tools

Site Tools


30-17627-humptydumpty-la-gi

Humptydumpty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17627
Tên thay thế 1996 BM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7068927
Viễn điểm quỹ đạo 3.6825081
Độ lệch tâm 0.1526928
Chu kỳ quỹ đạo 2085.6605104
Độ bất thường trung bình 72.51634
Độ nghiêng quỹ đạo 0.94679
Kinh độ của điểm nút lên 150.29230
Acgumen của cận điểm 309.77725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

17627 Humptydumpty (1996 BM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1996 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17627 Humptydumpty
30-17627-humptydumpty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)